Servis běžeckých lyží Hradec Králové

Montáž vázání u nás zakoupených lyží, běžek a snowboardů je zdarma!

Malý servis běžeckých lyží

Broušení skluznice, strukturování skluznice na kameni, impregnace skluznice horkým voskem, leštění skluznice.

Velký servis běžeckých lyží

Oprava skluznice, vyvaření rýh ve skluznici (mimo žlábek), broušení skluznice, strukturování skluznice na kameni, impregnace skluznice horkým voskem, leštění skluznice.

Voskování běžeckých lyží

Odstranění starých vosků, čištění, impregnace skluznice horkým univerzálním voskem Toko. Vyleštění skluznice.

Čištění a impregnace skin pásků běžeckých lyží

Odstranění starých vosků z skin pásků, čištění, impregnace skin pásků proti namrzání.

Výměna skin pásků běžeckých lyží

Odstranění starých skin pásků, čištění, nalepení nových skin pásků.

Montáž vázání běžeckých lyží

Montáž nového vázání, demontáž stávajícího vázání a montáž vázání na novou velikost boty. Oprava vytržených šroubů vázání.

Montáž vázání na kolečkové lyže:

Montáž běžeckého vázání na kolečkové lyže.

Ostatní opravy běžeckých lyží

Lepení lyží.

Servisní úkon Cena Kč
Malý servis běžeckých lyží 350 Kč
Velký servis běžeckých lyží 450 Kč
Odstranění vosku ze skluznice 150 Kč
Voskování skluznice běžek, lyží, snowboardů 100 Kč
Čištění a impregnace skin pásků běžeckých lyží 190 Kč
Výměna skin pásků běžeckých lyží 300 Kč
Montáž vázání běžeckých lyží 200 Kč
Montáž běžeckého vázání na kolečkové lyže 500 Kč
Demontáž vázání 50 Kč
Oprava vytrženého šroubu 100 Kč
Ostatní opravy – dle rozsahu a náročnosti prací 400 Kč/h
Servisní práce standardně do 3 dnů, express do 24 hodin cena +50%

Servisní práce neprovádíme na počkání.